Gá động cơ bước size 86

280.000

Vật liệu : Nhôm đúc được gia công chuẩn cho động cơ bước size 86