Chắn bụi vitme bi

Chắn bụi vitme bi phù hợp với vitme bi SFU 16 20 25 32 40 50 60 70

Quy cách: Chiều dài dãn tối đa là 1m, co lại tối thiểu 40-180 mm có thể ghép nhiều tấm lại để tăng độ dài.

Danh mục: