Bộ đánh lửa oxy-gas

Bộ đánh lửa bao gồm:

  • Hộp cao áp tạo tia lửa điện
  • Mỏ mồi lửa khí Oxy
  • Kẹp mỏ chính và mỏ mồi lửa