Bép mỏ cắt Oxy Gas

Chuyên dùng cho mỏ cắt oxy gas trên máy cnc plasma