Bép mỏ cắt Oxy Gas

100.000

Chuyên dùng cho mỏ cắt oxy gas trên máy cnc plasma