Bộ điều khiển chiều cao plasma F1620

Thương hiệu : ShangHai Fangling

Dòng điện làm việc : 5A

Khung thép chống nhiễu , bức xạ điện từ

Kiểm soát hồ quang : chính xác tới 1V

Chu kì PWM : 100% liên tục

Kiểm soát hồ quang theo thời gian thực

Phù hợp với F2100B, F2100T, F2300