Vitme bi TBI SFU bước 5

Thương hiệu : TBI Motion – Taiwan.

Mã sản phẩm SFU xxx

Cấp chính xác C7.

Tiện 2 đầu vitme bi theo yêu cầu