Thanh trượt vuông HGR series

Thương hiệu : CNC3DS

Series : HGR

Số lượng rãnh bi : 4