Driver điều khiển động cơ bước DM542 – 05

Động cơ tương thích : Động cơ bước 2 pha, 4 pha

Kiểu điều khiển: Pul/dir

Điện áp vào: 24-50V

Vi bước: 2-256

Cường độ dòng:1A – 4.2A

Kích thước: 151*97*48mm