Đầu laser 2w

Đầu khắc laser diode 2w sử dụng trong máy khắc laser mini dễ dàng lắp ráp, sử dụng