Driver động cơ bước YKA2404MA-Yako

Điện áp cấp : 15-40VDC

Dòng điện : 4.0A

Vi bước : 8 chế độ thiết lập

Kích thước : 121*70*34

Trọng lượng : 0.25 Kg