Dao khắc tượng 4D

Dao 6 x 70 : Đường kính 6mm, phần lưỡi dài 70 mm

Dao 6x 100 : Đường kính thân 6mm, lưỡi dài 100mm

Dao 4 x 45 : Đường kính 4mm, phần lưỡi dài 45 mm

Danh mục: