Dao khắc kim loại

Dao khắc kim loại chuyên khắc trên vật liệu kim loại như đồng, nhôm, sắt, kẽm và khắc trên nhiều vật liệu cứng khác như đá, gỗ, ngọc bích, nhựa, Mica, PVC, MDF…

Danh mục: