Nguồn xuyến

Model: 60VAC-600W

Công suất: 600W

Đầu vào AC220V đầu ra 50VAC

Thích ứng với động cơ bước size 60/86

Các tính năng: biến áp hình xuyến có hiệu suất cao, nhiệt lượng tỏa ra thấp, chất lượng đáng tin cậy và tuổi thọ lâu dài.

Danh mục: