Ncstudio V8 card

Hộp sản phẩm bao gồm :

1. Card chính (cắm vào khe PCI của máy tính)

2. Card phụ (kết nối card chính và driver, biến tần…)

3. Dây chống nhiễu

4. Phần mềm Ncstudio V8 bản chính hãng rất ổn định