Màn hình cảm ứng HMI kết hợp PLC – YKHMI

Màn hình cảm ứng của YKHMI thế hệ mới tích hợp mã lập trình PLC của Mitshubishi rất mạnh mẽ, dễ dùng thay thế hoàn hảo màn hình cảm ứng và PLC rời.

Danh mục: