Động cơ Servo MS-S3 + YK286EC118A1 8Nm YAKO

ộng cơ Servo MS-S3 + YK286EC118A1 8Nm YAKO

Sử dụng công nghệ điều khiển 32 bit – DSP tiên tiến

Moment xoắn: 8Nm.

Tự động điều chỉnh dòng tải 0-8A

Bảo vệ quá dòng, quá nhiệt độ hoạt động.

Động cơ chuẩn mặt bích size86, trục động cơ 14mm

Điện áp : max 80VAC

Độ phân giải : 52000 pul/vòng

Danh mục: