Bộ phát xung 2 trục / 3 trục / 4 trục TC55V

Bộ phát xung 2 trục / 3 trục / 4 trục TC55V có thể lập trình đơn giản, điều khiển độc lập 2 động cơ hoặc  4 động cơ, có chức năng lập trình nội suy, lập trình hành trình di chuyển, biên dạng di chuyển và kết hợp các chức năng xuất tín hiệu Input Output rất tiện lợi và mạnh mẽ, thay thế PLC