Spindle – Củ đục vi tính CNC

Spindle – Củ đục vi tính CNC dùng trong máy khắc gỗ vi tính cnc