RDV6445G – RUIDA

4 động cơ giao diện, đầu ra tối đa 400KHZ

On-board: 128M

USB tốc độ truyền tải tối đa: 12M

Tối đa tốc độ truyền tải của dây cáp mạng: 100M

khoảng cách truyền dẫn tối đa: 200M