RDC6442G – YM

3.5 inch màu sắc màn hình tiêu chuẩn

Ứng dụng diện tích: Laser cắt, khắc bằng Laser, laser Hàn v. v.

Công suất: + 24V, >2A

Nhiệt độ: 0 ~ 50 ℃, độ ẩm không lớn hơn 70%