RDC 6442S – RUIDA

Đầu ra mức TTL, khả năng truyền động 50mA;

Chu kỳ xung PWM có thể điều chỉnh từ 1% đến 99%;

khả năng truyền động ở 300mA

Tần số xung tối đa được của động cơ là 400KHZ;

4 đầu vào cách ly quang chung, tương thích với mức logic 5V / 12V / 24V