AWC 708C – TROCEN

Kích thước: 120mm x205mm.

Nguồn điện vào: + 24V , lớn hơn 3A.

Nhiệt độ hoạt động: – 20 độ đến 70 độ.