AWC 608 – TROCEN

Kích thước: 170mm x120mm.

Nguồn điện vào: + 24V , lớn hơn 3A.

Nhiệt độ hoạt động: – 20 độ đến 70 độ